gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2017


picture

Публикувано на 13 юни 2017 г.


Поради големия интерес към Летните клубове по интереси за деца, Община Силистра – МКБППМН обявява организирането на допълнителен клуб за обучение по ветроходство, съвместно с Дунавски клуб – Силистра, с ръководител Красимир Коцев. В клуба могат да се запишат младежи на възраст 11-13 години, които трябва задължително да умеят да плуват. Занятията ще се провеждат в периода 01.07 – 31.07.2017 г., три пъти седмично – в сряда от 17 ч., в събота от 10 ч. и в неделя от 10 ч. СНЦ „Дунавски клуб“ – Силистра осигурява квалифициран обучител, както и безопасността на участниците.  
Записването се извършва с подаване на заявление по образец в стая 307 на Община Силистра до 28.06.2017 г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4615