gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СРЕБЪРНА Е БИОСФЕРЕН ПАРК ОТ СЪВРЕМЕНЕН ТИП


Публикувано на 20 юни 2017 г.


Община Силистра, днес получи поздравително писмо от МОСВ, в него се казва:
" Включването на четирите биосферни резервата/ резерватът "Сребърна"е сред тези четири/ в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.
МСОВ изразява своята благодарност към общините Силистра, Карлово, Троян, Павел баня, Севлиево, Антон, Асеновград, Малко Търново за готовността им да включат своите землища в съвременни биосферни паркове и за оказаната подкрепа при изготвянето на номинационните формуляри, внесени в Секратариата на Програмата "Човекът и природата" през 2016г. 
Благодарение на съвместните усилия на горните общини, МОСВ и неговите регионални поразделения- ДНП"Централен Балкан", РИОСВ- Русе,Бургас и НПО , стана възможно обявяването на тези територии като биосферни паркове от съвременен тип."


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4628
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4628