gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 03 юли 2017 г.


Фестивалът "Утрешният мир започва с днешното приятелство" ще бъде открит в театъра.
Там ще са и концертите


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4668