gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩОТО СТАРТИРАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЛОЩАД АЛБЕНА", ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ ЗАБРАНЕНО ДВИЖЕНИЕТО НА МПС В РАЙОНА


Публикувано на 05 юли 2017 г.


Уважаеми жители и гости на град Силистра,

Във връзка с предстоящото стартиране на строително – монтажните работи по Проект „Реконструкция и рехабилитация на площад „Албена“ – гр. Силистра“, Ви уведомяваме, че със Заповед на Кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов, ще бъде забранено движението на МПС в района. Временната организация на движение ще се извършва на етапи и ще бъде въведена в съответствие със съгласувания проект за Временна организация за безопасност на движението при спазване изискванията на Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4677
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4677