gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Избрани са дружествата за ремонт на покривите на музея, библиотеката и училището в Калипетрово


picture

Публикувано на 03 декември 2010 г.


Избрани са изпълнителите на малката обществена поръчка за ремонт на покривите на три културни институции и едно училище, съобщи ръководителката на отдела „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки” Красимира Петрова.

По време на проведената на 1 декември процедура от подадените 4 оферти са класирани 3. Критерият за оценка е бил „най-ниска цена”.

Дружество „Строител 2005” е спечелило поръчката за Етнографския музей и ОУ „Св.св. Кирил и Методий” в с. Калипетрово”, „Стройпроект” - за Археологическия музей, а фирма „ТАИ” – за ремонт на покрива на Регионалната библиотека „Партений Павлович”.

Общата сума на ремонтните работи, според офертите на изпълнителите, ще достигне 55 505 лв. без ДДС. Средствата се осигуряват от местните приходи, съобщиха от дирекция „Финанси”.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=468
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=468