gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1162 / 06.07.2017 г.


Публикувано на 07 юли 2017 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://www.silistra.bg/files/2017/06.07.2017-d5dfc20ed77ad4519c5c8ed7a7627df91.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4682