gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СТАРТ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА КВАЛИФИКАЦИЯ "БИБЛИОТЕКАР"


Публикувано на 17 юли 2017 г.


Регионална библиотека „Партений Павлович” стартира професионално обучение за придобиване на трета степен професионална квалификация „Библиотекар” в специалност „Библиотекознание”. На 18 юли 2017 г. ще стартира едногодишно обучение на дванадесет служители от читалищни библиотеки на област Силистра. Общият брой учебни часове са 960, включващи: теория 530 часа в on-line дигитална среда и практика 422 учебни часа.

Практическите занятия ще се провеждат в Регионална библиотека „Партений Павлович” от експерти на Силистренската библиотека. Обучението завършва с Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация, съгласно чл. 39, т. 2 от Закона за обществените библиотеки.

Фондация „Глобални библиотеки – България” предоставя безвъзмездна финансова подкрепа на служители със средно образование от обществените библиотеки, подписали споразумение за партньорство с фондацията. Финансирането е 90% от пълния размер на индивидуалните такси.

Обучението е организирано от лицензирания Център за професионално обучение към Асоциация „Съвременни читалища” според нормативните изисквания на Закона за обществените библиотеки. Очакваме на откриването да присъстват инж. Георги Петров, председател на АСЧ и представители на Българска библиотечно - информационна асоциация и Фондация „Глобални библиотеки – България”.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4705
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4705