gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 02 август 2017 г.


Община Силистра преустановява приемането на документи за финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради до изпълнението на сключените договори за целево финансиране. 
Разчетите показват, че с одобрения финансов ресурс по Програмата ще се финансират допустимите дейности за 2022 сгради, които вече имат договор за целево финансиране. Предвид факта, че на този етап допълнителен финансов ресурс не е одобрен, в писмо на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, г-н Николай Нанков, до кметовете на общини гласи, че към настоящия момент се преустановява приемането на заявления за интерес и финансова помощ: “няма да бъдат приемани нови заявления от общинските администрации към „Българска банка за развитие” АД, от което следва общините да прекратят приема на документи от сдруженията на собствениците при настоящите условия на Програмата.“

След приключване на всички дейности по обновяване на одобрените сгради ще бъде направен анализ на свободния финансов ресурс в границите на одобрените по Програмата 2 млрд. лв. и при възможност ще бъде подновен приемът на документи при правила и условия за финансиране, за които Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще уведоми допълнително.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4732
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4732