gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И "ПЪРВА КОПКА" ПО ПРОЕКТ"ОСНОВЕН РЕМОНТ И ЦЯЛОСТНО ОБНОВЯВАНЕ НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" И ДЕТСКА ЯСЛА "ЗДРАВЕЦ", ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 07 август 2017 г.


С пресконференция и церемония по „Първа копка“ стартират строително - монтажните и ремонтните работи на обект Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“, по проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ , която се проведе днес / 07.08.2017г./ от 10.00ч. 
На срещата присъстваха кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов, председателят на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова, общински съветници, директорите на основно училище „ Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, представители на проектантския екип и на фирмата изпълнител на СМР, журналисти, екипът за изпълнение на проекта и служители на общинска администрация. 
В заседателната зала на Община Силистра, ръководителят на проекта г-жа Денка Михайлова, представи планираните дейности с мултимедийна презентация. Проектът „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.031-0001-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., Приоритетна оc 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ и е включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. Стойността на проекта е 5 386 446,45 лв., от които 4 476 456,22 лв. съфинансиране от ЕФРР и 789 962,86 лв. национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на проекта е 08 юни 2019 год. 
Наред с дейностите по внедряване на мерки за енергийна ефективност и цялостен ремонт на сградите на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“ се предвижда доставка на ново оборудване и обзавеждане и осигуряване на достъпна среда. Ще се реновира спортната инфраструктура в училището и ще се превърне в обновена и модерна зона за няколко вида спорт- баскетбол, стрийтбол, лека атлетика и футбол.
Госпожа Денка Михайлова увери присъстващите, че реализацията на проекта няма да възпрепятства учебния процес и учениците от ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“ ще започнат нормално новата учебна година в сградата на у-ще „Юрий Гагарин“ . 
Директорът на училището г-н Георги Тончев и колегиума благодариха на общинската администрация за добрата организация по временното преместване на училището. Непосредствено след приключване на пресконференцията, в двора на училището, се проведе церемония „Първа копка“, която отбеляза старта на строително- ремонтните дейности на обекта. 
Проект „Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и детска ясла „Здравец“, гр. Силистра“ ще осигури модерна, сигурна и безопасна среда за качествено възпитание, обучение и работа в образователната инфраструктура в Община Силистра. 
Подробна информация за проекта можете да намерите ТУК.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4738
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4738