gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ФОТОИЗЛОЖБА ЗА ПИРИН


picture

Публикувано на 31 август 2017 г.


44 фотографии обединени в изложба, наречена " Мигове от Пирин" представи фотографът Йордан Йорданов / известен като Даньо - Брадата/. На откриването авторът подчерта, че снимките са събирани почти 20 години. Днес, подредени в изложба, те вълнуват с изобилие на представени сезони и багри. Поздравления поднесе инж. Тихомир Борачев , зам.-кмет "Устройство на територията" и областният управител, чрез поздравителен адрес.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4771
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4771