gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 14 септември 2017 г.


Скъпи съграждани,
Уважаеми гости,
Кръстовден е, денят на Силистра! Искрено е вълнението на всички ни. 
Нашата скромна човешка мисия е да обичаме Силистра . Това, което движи града ни напред е заветът на дедите ни, силата на добруджанския дух . Силистра се променя, развива и става все по- красив европейски град. Всички ние, заедно, изпълнени с оптимизъм продължаваме традициите на града и допринасяме за развитието му. 
С пожелание за здраве и добруване- Честит Кръстовден!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4812