gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ЩЕ УЧАСТВА В СВЕТОВНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ ФОРУМ НА ЮНЕСКО


picture

Публикувано на 19 септември 2017 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов ще участва в Световния туристически форум на ЮНЕСКО, който ще се проведе в Сиена – Италия от 22 до 24 септември 2017г. 
По време на изложението ще бъдат представени 4-те парка/ Биосферен парк „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Узунбуджак“/, в съответствие със Севилската стратегия, които са в на територията на България и са в списъка за световно културно и туристическото наследство на ЮНЕСКО. 
Изложението се организира от МС Marketing Conslting Agency в сътрудничество с Асоциацията на световното наследство на ЮНЕСКО и италианските градове и обекти, общината на Сиена, и Агенцията за туристическа реклама на Тоскана. Спонсори на форума са Министерството на културното наследство, изкуството и туризма, ЮНЕСКО и Националния туристически борд на Италия.
Според предварителната програма на 22 септември от 12 до 14ч. ще бъдат презентирани обектите, като пръв на форума ще говори Н. Пр. Марин Райков- посланик на България в Италия. 
Д-р Юлиян Найденов –кмет на Община Силистра ще представи биоразнообразието на биосферния парк “Сребърна“ с три минутен филм, с които ще разкаже за влажните зони, за птиците, растенията и животните в Сребърна. Участие в работната група от Община Силистра ще вземат: Г-жа Денка Михайлова зам.-кмет "Хуманитарни дейности", г-жа Цветана Игнатова директор дирекция "Хуманитарн дейности" , кметът на с. Сребърна- г-н Георги Иванов. 
Включването на 4-те биосферни парка в световната мрежа на ЮНЕСКО е международно признание, че въпросните обекти се управляват по целесъобразен и устойчив начин, съгласно националното законодателство и в съответствие с общоприетите принципи за добро управление.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4834
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4834