gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 21 септември 2017 г.


Софтуерния университет (https://softuni.bg/) започва провеждането на безплатни обучения по програмиране в 38 града в цялата страна- с подкрепата на Община Силистра и тук ще се проведе безплатното обучение “Основи на програмирането”. 
Курсът е подходящ за напълно начинаещи, без възрастови ограничения, без значение от нивото им на опит. Неговата цел е да запознае обучаващите се с основните концепции от света на софтуерната разработка, както и да създаде у тях една силна основа, в случай, че желаят да продължат своето развитие в тази насока.
Кандидатстването (https://softuni.bg/apply) за обучението ще продължи до 28-ми септември (включително). Курсът ще започне на 7 октомври и ще продължи 2 месеца. Мястото за провеждане на занятията ще е сградата на Община Силистра - Заседателна зала .


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4839