gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ: КОНТРОЛЪТ НА ПОПУЛАЦИЯТА НА НАСЕКОМИ В СИЛИСТРА Е ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОБЛЕМ


picture

Публикувано на 26 септември 2017 г.


АДО"Дунав" е организатор съвместно с румънския си партньор- фондация "Жива природа" по Програма“ Интеррег Румъния - България 2014-2020г.“ на кръгла маса в Силистра по проблема с популацията на комари.
Програмата се финансира от ЕС и Европейския фонд за регионално развитие в партньорство с българското правителство. Проектът се нарича:"Разработване и приемане на съвместно институционализирано партньорство за управление на риска от прекомерна популация на насекоми, които засягат общественото здраве и безопасност в рамките на трансграничния регион Румъния- България"15.3.1.016
Участие в кръглата маса от българска страна взеха: д-р Юлиян Найденов- кмет на община Силистра , Ростислав Павлов - секретар, представители на НПО, РЗИ- Силистра с директор д-р Теодора Начева, експерти по обезпаразитяване и др.
В рамките на проекта са предвидени 14 кръгли маси, изработване на съвместна стратегия за управление на риска, изработване на географска информационна система на застрашените територии, предварителни проучвания на добри световни практики в овладяване на популацията на насекомите, мерки за дейност спрямо биотериториите и в съответствие с тяхното използване / туризъм, земеделска продукция, пчелини и др/.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4845
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4845