gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА: "ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ЗА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА" ПО УЛ. "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 27 септември 2017 г.


Община Силистра има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в Публично обсъждане на идейна концепция за построяване на сграда за социални жилища. Проектът  ,,Изграждане на жилищна сграда за социални жилища” е включен в Инвестиционната програма на Община Силистра за периода 2014-2020г. и ще се реализира по ОП „Региони в растеж” 2014-2020г,

Предвижда се с реализацията на проекта да бъде изградена сграда, включваща 16 бр. жилища, за настаняване на хора от уязвими групи от населението; рехабилитация на прилежащите пространства; осигурен достъп за хора с увреждания.

Публичното обсъждане ще се проведе на 05 октомври 2017 г. от 17.30 часа в залата на Общински съвет Силистра.

Вашето присъствие е важно за нас!

* ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4847
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4847