gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЕВРОПЕЙСКИ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО - ДОМАКИН СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 27 септември 2017 г.


Силистра е домакин на Европейските дни на наследството от 27 до 30 септември. Форумът бе открит днес в 14ч. в Художествената галерия, със семинар "Добри практики" на тема "Иновативни практики за опазването и представянето на културното наследство" с участието на зам.-министъра Амелия Гешева и експерти към Министерство на културата, зам.-кметовете на Община Силистра: г-жа Денка Михайлова, д-р Мирослав Тодоров, инж. Тихомир Борачев, музейни специалисти, гости, журналисти.
В приветствието си г-жа Гешева подчерта подкрепата на МК за иновативните форми на опазване и представяне на културно- историческото наследство на България." Музеите са гръбнакът на процесите за съхраняване на наследството- материално и нематериално. По време на председателството на България на Европейския съюз-2018г. ще се увеличи интересът към нашето наследство. Иновативните практики са от особено значение за популяризиране на страната ни."
Тя благодари на местната власт за подкрепата, която оказват на музеите и подчерта, че това е начинът да съхраним и да се представим пред Европа със самочувствие.
От името на Община Силистра говори г-жа Михайлова. В словото си тя каза: "Програмата на Европейските дни на наследството, семинарът „Добри практики“ има за цел да открие и разработи иновативни форми за опазване и представяне на културното наследство. Щастливи сме от факта, че домакинстваме форума, в който науката и историята говорят на един език- езикът на бъдещето.
Всички Вие, участниците, давате заявка за сериозни постижения с голяма важност за развитието на музейното дело. Културата и изкуството са силна предпоставка за развитие на туризма. А туризмът е най-ефективният начин за популяризиране и проява на интерес от по-голям кръг от хора. Тази взаимовръзка доказва необходимостта за синхронизирана работа на всички институции и местната власт за опазване на културното наследство.
Добре дошли в Силистра и на добър час!"
Поздрави поднесоха: министърът на културата г-н Боил Банов, г-н Борис Хаджийски - председател на Сдружение български музеи, Аксиния Бутева от отдел "Музейна дейност и изобразителни изкуства" в МК, Даниела Недялкова от РБ"П. Павлович". Срещата води Николай Тодоров- директор на РИМ- Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4851
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4851