gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 28 септември 2017 г.


На редовно заседание днес/ 28.09.2017г./ общинските съветници приеха 15-те точки по дневния ред.
Всички решения можете да намерите на сайта на Общински съвет- Силистра.
Сред утвърдително гласуваните докладни записки са: Междинната оценка на Общинския план за развитие на Община Силистра за периода 2014-2020г.; Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег по съответната тарифа, валидна за територията на община Силистра; Отдаване на част от имот, частна общинска собственост, на СНЦ "Карате клуб "Славия- Истър".
Общинските съветници дадоха положително становище за финансова подкрепа за издаване на сборник от проф. д-р Иван Недев. Професор Недев е роден в 1937г. в село Сребърна. През 1979г. защитава докторска дисертация. През 1995г. му е присъдено научното звание професор. През 2017г. година той навършва 80 години и по този повод ще бъде издаден сборник с научни статии.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4854
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4854