gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СИЛИСТРА Е ДОМАКИН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО


picture

Публикувано на 28 септември 2017 г.


На пресконференция, състояла се вчера в късния следобед, заместник- министърът г-жа Амелия Гешева отчете пред медиите повишеното желание на местната власт в лицето на ръководството на Община Силистра да работи за опазване на наследството в съгласуване с местните музей и галерия." Фактът, че сред нас, наред със зам.-кметът по култура са и заместник - кметовете финанси и устройство на територията, говори за взаимодействие. Местната власт припознава опазването на културно- историческото наследство като кауза и се е превърнало в политика.
В страната расте броя на общините - домакини на тези дни. Целта е да дадем видимост до музеите. Едновременно с това се радвам, че в Силистра има неформални групи, от типа " Приятели на музеите", което води до добри практики за общността."
На пресконференцията г-жа Гешева отговори на много въпроси относно промени в нормативната уредба, съобразно инвеститорските интереси и проблеми от административното забавяне на експертизите, създаването на единна информационна система на обектите и тяхната категоризация от типа- с национално или регионално значение, дигитализацията в музеите, стойността на ценността и др.
Заместник- кметът г-жа Денка Михайлова разказа за предварителната подготовка на Община Силистра в партньорство с местните музеи и галерия за домакинството на Европейските дни на наследството, в контекста на Европейските дни на културата през 2018г.
"Силистра стои върху злото от наследство на различни епохи"- каза още тя.
По късно д-р Юлиян Найденов - кмет на Община Силистра, заедно със своя екип, откри празничната програма посветена на Европейските дни на наследството.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4855
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4855