gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 28 септември 2017 г.


Компания 411 маркетинг, занимаваща се с Интернет реклама, работи по схема „Ново работно място 2015“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Компанията се стреми да даде шанс на млади хора (до 29 годишна възраст) да бъдат назначени на работа без да се изисква предварителен опит по професията. По този повод на 11.10.2017 в часовете между 09:00 и 12:00 в заседателната зала на Община Силистра, ще се проведе среща на представителите на компанията със заинтересовани млади хора и ще представят идеи за работа.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4857