gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ И ПРОГРАМИ


picture

Публикувано на 28 септември 2017 г.


Днес от 9:30ч в Заседателната зала на Община Силистра се състоя информационна среща, на която бяха представени актуални документи на Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Европейски съюз. Бяха изнесени презентации по програмите „Творческа Европа“; „Европа за гражданите“; “Знак за европейско наследство“; „Седемте най-застрашени“. Срещата беше открита от г-жа Амелия Гешева зам.-министър на културата и д-р Петър Миладинов - гл. експерт Международно сътрудничество към МК, участваха лектори от МК. В залата присъстваха експерти от дирекция „Хуманитарни дейности“ , дирекция „Инвестиции и проекти“и от отдел „Стопански дейности“; представители на неправителствени организации.
Целта беше запознаване с най- новите тенденции, методи и програми за културно развитие.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4858
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4858