gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАТВАРЯ СЕ ДВИЖЕНИЕТО НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА ОТ 13:15 ДО 14:00Ч ПО СЛЕДНИТЕ УЛИЦИ


picture

Публикувано на 29 септември 2017 г.


Със заповед на д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра се затваря движението на пътни превозни средства от 13:15 до 14:00ч по следните улици:
От кръстовището на ул. "Д-р Петър Вичев" и ул. "Ген. Скобелев" до Старата автогара и по ул. "Добрич" до входа към двора на училище "Отец Паисий". Причина за мярката е осигуряване безопасността на учениците при провеждане на ученически крос.
След преминаване на участниците, улиците ще бъдат освобождавани поетапно, без да се изчаква указания срок.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4862
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4862