gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Заповед №ЗК-1639 / 29.09.2017 г.


Публикувано на 29 септември 2017 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://www.silistra.bg/files/2017/29.09.2017-b40f7aef5ebec1791d6c1c0d509acbbb1.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4863