gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ПАМЕТТА НА УЛИЦИТЕ"


picture

Публикувано на 02 октомври 2017 г.


Днес в Археологическият музей се откри фотоизложба „Паметта на улиците“. Бяха представени 188 снимки, подредени в 23 табла, които са част от фонда на музея, както и от частни албуми. Съставител на Изложбата е д-р Наталия Симеонова. Изложбата представлява интересен начин за опознаване на старите силистренски улици и проникване в тяхната памет. От името на Община Силистра поздрави поднесе г-жа Цветана Игнатова- директор дирекция. Тя отбеляза прецизността и научната мисъл в подредбата на фотографиите.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4870
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4870