gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СТАРТ НА НОВАТА УЧЕБНО-ТВОРЧЕСКА ГОДИНА


picture

Публикувано на 04 октомври 2017 г.


ОДК започна учебната 2017/2018 г. с изложба "ЦПЛР-ОДК Силистра - школи, дейности, награди", спектакъл "Рибарски свади" на театрално студио "Артистик" и инициатива "Отворени врати в ОДК". Гости на събитието бяха г-жа Мария Димитрова- председател на Общински съвет, г-н Ростислав Павлов- секретар на Община Силистра, преподаватели, родители и деца.
През годината ще се предлагат дейности в направленията - науки и технологии; спорт; изкуства, в 77 постоянни и временни учебни групи.Всички имат изяви в спектакли, изложби, спортни турнири, пленери и участия в екофоруми, национални и международни конкурси.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4873
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4873