gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕМОНТЪТ НА УЛИЧНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В СИЛИСТРА ПРОДЪЛЖАВА


picture

Публикувано на 13 октомври 2017 г.


С постановление на Министерски съвет № 46 от 10.03.2016г. бяха отпуснати целеви средства на Община Силистра в размер на 2 милиона лева с ДДС за ремонт на уличното осветление в града.
В момента се подменят над 3 хиляди осветителни тела и се рехабилитира електропреносната мрежа. Лампите са енергоспестяващи, с по- голям брой цикли на употреба и ще се настройват с електронен часовник в летен и зимен режим на работа. Фирмата, която изпълнява дейностите по подмяната на осветлението в града е ДЗЗД "Светлина Силистра".
Преди стартирането на работата бе извършено обследване на улиците в града. Всички улици са в обхвата на дейностите.
В ремонта е заложено и монтирането на осветление по стълбите към крепостта "Меджиди табия".


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4895
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4895