gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

БРИФИНГ ЗА ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+ В ДГ "НАРЦИС"


picture

Публикувано на 20 октомври 2017 г.


Еразъм+, Една програма за развитие на потенциала на всяко дете ще се реализира в следващите две години в ДГ "Нарцис". Брифинга откри директорът на градината Пепа Добрева, която разказа за същността на проекта.

 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4921
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4921