gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО БУЛ. "МАКЕДОНИЯ"


Публикувано на 25 октомври 2017 г.


Във връзка с изпълнение на обществена поръчка, възложена с Договор № 2017 – 006 – С/31.08.2017 г., с предмет: „Ремонтни дейности на пътната настилка в Община Силистра”, изпълнителят "Пътперфект – Т" ЕАД ще започне работа по бул. „Македония” в участъка от кръстовището с ул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Капитан Кръстев”.
Периодът, в който ще се извършват ремонтните дейности е от 28.10.2017 г. до 06.11.2017 г.
Молим участниците в пътното движение да бъдат внимателни, търпеливи и да не възпрепядстват ремонтните дейности. Също така да избягват паркиране и престой по горепосочения участък от бул. „Македония”.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4928
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4928