gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 25 октомври 2017 г.


Днес, все още имаме възможност да гласуваме он-лайн за д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра в конкурса "Кмет на годината",  на: http://kmetnagodinata.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4932