gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ - СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 26 октомври 2017 г.


Днес, на Димитровден се проведе редовно заседание на съветниците. Те дадоха съгласие по редица точки от дневния ред: Ще бъде осигурена финансова помощ за участие на силистренски младежи в Републикански шампионат по приложно колоездене и безопастност на двежението; одобрени бяха няколко задания за проектиране и допускане на изработване на Подробен устройствен план, както и разпореждане с имоти общинска собственост, учредяване на право на строеж. Общинските съветници дадоха съгласие за допълнително финансиране със средства на Общината в размер на 40 хиляди лева без ДДС по проект" Основен ремонт и цялостно обновяване на основно училище "Св. св. Кирил и Методий" и ДЯ "Здравец" - гр. Силистра" по ОП "Региони в растеж 2041-2020г. 
На господин Георги Нарлев- дългогодишен футболен съдия бе връчено отличието „За граждански принос” присъдено в чест на празника на града- Кръстовден. 
По стара българска традиция бяха поздравени имениците, а те почерпиха за здраве.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4936
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4936