gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОВЕРКА ПО ИНФРАСТРУКТУРНИ ДЕЙНОСТИ


picture

Публикувано на 27 октомври 2017 г.


От седмици на територията на град Силистра се преасфалтират улиците, по които е силно компрометирана пътната настилката. В Община Силистра са входирани значителен брой сигнали, в които жителите на града посочват, че асфалт не е полаган в последните повече от 25 години. Вчера кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов заедно с експерти от дирекция "Устройство на територията" обходиха улици, за които са входирани сигнали: ул."Светлина",ул."Кълъраш" , ул."Албена", ул."Първи октомври" и др. Над 50 са молбите на живущите, които ще бъдат включени, с одобрението на Общински съвет- Силистра в регистъра за ново асфалтиране през 2018г. при възможност на бюджетните средства. На територията на града има улици, по които тежката техника не може да влезе и това налага тяхното бетониране. Отпуснатите средства за асфалтирането са целеви с решение на Министерския съвет. С тях ще бъдат обновени 29 улици в града. След приключване на дейностите по полагане на асфалт в Силистра са заложени средства и за населените места Калипетрово, Айдемир, Срацимир, Йорданово, Сребърна, Майор Ценович, Брадвари. 
Завършват дейностите по Националната програма за енергийна ефективност. В Силистра ще бъдат обновени 15 многофамилни жилищни сгради.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4937
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4937