gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД №ЗК-1849 / 31.10.2017 Г.


Публикувано на 31 октомври 2017 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://www.silistra.bg/files/2017/31.10.2017-3bb1483e890562d037e05fe2cd24d1831.pdf
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4944