gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОЧНА НОВАТА СЕСИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИ ПАРЛАМЕНТ, СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 02 ноември 2017 г.


В края на м. октомври започна новата сесия на Ученическия парламент в града. По традиция на първото си заседание членовете на УП избраха ново ръководство. Честта да са ръководители тази година имат Мерткан Бейзат, ученик в ЕГ „Пейо Яворов“ в ролята на председател, Ванеса Лалева от ПГСУАУ „Атанас Буров“ – зам. председател и Елеонора Пенева от ПГС „Пеньо Пенев – секретар. За първи път младите парламентаристи ще си имат PR, който ще представя дейността им пред медиите и обществеността. Длъжността ще изпълнява Ванина Илиева от СУ „Дръстър“. 
Новото ръководство изрази увереност, че ще продължи добрите традиции в дейността на УП, но има амбицията да проведе още много добротворчески инициативи и ангажира повече млади хора в тях.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4950
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4950