gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НОЩ В УЧИЛИЩЕ: ОЧИ В ОЧИ СЪС СТРАХА


picture

Публикувано на 07 ноември 2017 г.


Това бе мотото на поредното предизвикателство по проект „Очи в очи с илюзията“ на екип „Алтруист“ към ПГСУАУ”Атанас Буров” по конкурсна сесия за ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“, финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра.
На 30.10.2017г. дворът на гимназията се изпълни с развълнувани млади хора в очакване на една незабравима и необичайна нощ в училище. Студената и ветровита октомврийска вечер не отне насладата от магията и красотата на огненото шоу, с което бе даден старт на „Нощта”. Впечатляващият огнен спектакъл и мистичната музика вдигнаха градуса на буровци и ги подготвиха за предизвикателствата, които предстояха.
Училището беше предварително украсено: приглушена светлина и тематична декорация. Във фоайето на втория етаж бе обявено началото на „Нощта“ с кратка програма.Класните стаи на първите три етажа бяха превърнати в тематични ателиета, свързани със страховете:
Театрално ателие- изиграй страха си;
Музикално ателие- изпей страха си;
Нарисувай страха си– бели платна, окачени по стените, на които учениците рисуват страха си и оставят посланието си;
Моделирай страха си;
Ателие за страшни истории;
Ателие за „страшни“ курабийки;
3D- стая: страх от неизвестното;
Ателие за изработване на фенери от тикви;
Интересна идея и чудесно осъществена, и то от самите ученици. За тях това беше ново и атрактивно преживяване. С любопитство и желание се включиха в демонстрацията на дейностите в различните ателиета, снимаха се, забавляваха се и изпитаха непознати досега емоции. Но най-вече това беше още една оригинална инициатива, насочена към укрепване на училищната общност и превръщане на училището в желана територия.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4953
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4953