gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ДВИЖИ СЕ БЕЗОПАСНО"


picture

Публикувано на 07 ноември 2017 г.


На 06.11.2017г. в ПМГТ“Вл.Комаров“ се състоя първата планирана дейност по проекта „Движи се безопасно“ към ученическа сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“, финансирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и Общинския съвет по наркотични вещества (ОСНВ) при Община Силистра.
Представители на РЗИ Силистра – г-жа Красимира Кръстева и г-жа Марияна Андонова прожектираха филм на министерството на здравеопазването, с който запознаха учениците с вредите и последиците от употребата на алкохол и цигари. На част от участниците бе измерена стойността на никотин в организма и бе определена степента им на зависимост, а друга част от учениците тестваха алко-очилата. Група „Ентусиасти“ участваха в организационната подготовка и помогнаха с техническата част на мероприятието. Заключиха се изводи относно негативните последствията при шофиране след употреба на алкохол и опиати.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4954
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4954