gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПЛАНИНСКИ ЯПОНСКИ ВИШНИ ЩЕ КРАСЯТ ВХОДА НА ДУНАВСКИЯ ПАРК В СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 08 ноември 2017 г.


Община Силистра сключи Споразумение за сътрудничество с община Сакурагава- Япония. Месеците от септември до ноември са обявени за Дни на японската култура в България от Посолството на Япония у нас. В знак на сътрудничество и желание за съвместна дейност в сферите на културата, спорта и икономиката. Днес/ 8 ноември 2017г./ на входа на най- стария парк по българското поречие на р. Дунав бяха засадени три японски вишни. Дръвчетата са на пет години и са пристигнали у нас от Япония. Били са отгледани в разсадник до възраст подходяща за засаждане. Вишните в Япония се отглеждат заради красотата на цветовете и е традиция през месец април да им се наслаждават хора от цял свят. В община Сакурагава се отглеждат планински вишни.
Д-р Юлиян Найденов, при подписване на Споразумението за сътрудничество с г-н Хидеки Оцука, пое ангажимента да бъдат засадени дръвчета - символ на побратимяването. В засаждането участваха кметът, председателят на Общинския съвет д-р Мария Димитрова, заместник- кметовете г-жа Денка Михайлова и инж. Тихомир Борачев, г-н Николай Николов - директор дирекция "Правна" и Йордан Радулов- бизнес предприемач, собственик на "Елика- елеватор" ООД.
За медиите д-р Найденов подчерта, че е обмисляна идеята да бъдат представени и другите градове- побратими, като се засадят подходящи видове.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4959
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4959