gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДУНАВ МОСТ "СИЛИСТРА - КЪЛЪРАШ"


Публикувано на 14 ноември 2017 г.


Във връзка с необходимостта от изграждане на Дунав мост „Силистра – Кълъраш“ д-р Юлиян Найденов, кмет на Община Силистра, изпрати официално писмо до председателя на Народното събрание г-н Димитър Главчев.
В него подробно се представят фактите, по повод необходимостта от изграждане на съоръжението. Те датират от началото на 2010 година и включват разговори и срещи с всички общински и областни власти, през чиито територии минава републиканският път от Силистра до Лесово, както и такива от Румъния. Всички те са на мнение, че „това е съоръжение със значим икономически и социален ефект за целия регион и твърдо подкрепят неговата реализация“.
„Силният трафик от леки и тежкотоварни автомобили, който се наблюдава през последните месеци показва, че Силистра със своето стратегическо географско положение ще продължава да бъде предпочитано място за преминаване границата между Р. България и Р. Румъния като товаро- и пътнико- потока ще се увеличава. Необходимостта от построяването на Дунав мост „Силистра – Кълъраш“ е голяма. Той би решил от една страна проблема със засилващия се поток, а от друга ще допринесе за икономическото и социално развитие на региона.“
Чрез входираното писмо Община Силистра изразява своята надежда за обединяване на всички институции и реализация мечтата на гражданите от целия регион, както и готовност за пълно съдействие от своя страна.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4964
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4964