gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПЕТНАДЕСЕТ ЖИЛИЩНИ БЛОКА В СИЛИСТРЕНСКАТА ОБЩИНА СА ОБНОВЕНИ


picture

Публикувано на 15 ноември 2017 г.


Приключват дейностите по изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в Община Силистра 
Община Силистра сключи договори за целево финансиране с Българска банка за развитие за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 15 многофамилни жилищни сгради. Към настоящия момент 9 от жилищните сгради са въведени в експлоатация, а останалите 6 предстои да бъдат въведени до края на годината, с което ще приключи първият етап от изпълнение на Програмата. До момента направените инвестиции възлизат на 9 904 811,26 лв. 
Община Силистра има сключени още 7 договора със сдружения на собствениците за изпълнение на мерки за енергийна ефективност. След приключване на първия етап на Програмата на национално ниво се очаква да бъдат сключени договори за целево финансиране с одобрените сгради.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4967
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4967