gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТУРНИР ПО НАРОДНА ТОПКА ЗА УЧЕНИЦИ, ПОСВЕТЕН НА 16 НОЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ТОЛЕРАНТНОСТТА


picture

Публикувано на 16 ноември 2017 г.


Община Силистра и Общински съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Силистра организира турнир по народна топка за ученици. Проявата е част от инициативите в Плана за подкрепа на интеграционните политики на Община Силистра за 2017г. Целта на тазгодишното събитие, посветено на толерантността, е чрез спорт да бъде повишена културата на подрастващите срещу агресията, насилието, нетолерантността и за стимулиране развитието на състезателния им дух, екипност и разбирателство. Участваха отбори от гр. Силистра и от селата Брадвари, Проф. Иширково и Калипетрово. За всички участници Община Силистра е осигурила грамоти, подаръци и лакомства. Гост на събитието бе г-жа Денка Михайлова- зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ и председател на Съвета, която аплодира състезателния дух на учениците и приветства спорта като форма на толерантност срещу агресията.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4972
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4972