gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПЕТА ЮБИЛЕЙНА ИЗЛОЖБА НА МЛАДИТЕ ХУДОЖНИЦИ НА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 16 ноември 2017 г.


В Художествената галерия тази вечер се откри изложба на скулптура, рисунка, графика и живопис на 13 млади силистренски таланти. Събитието откри директорът на галерията г-н Йордан Колев, който изрази своята гордост и удовлетворение от реализирането на изложбата. Официален гост на събитието бе г-жа Денка Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, която поздрави авторите и изказа вълнението, което предизвиква изложбата не само у авторите и организаторите, но и у всички гости дошли да й се насладят. Г-жа Михайлова поднесе и поздравителен адрес от името на кмета д-р Юлиян Найденов.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4974
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4974