gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОДЪЛЖАВА МОНТИРАНЕТО НА УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 17 ноември 2017 г.


До края на месец ноември ще бъдат завършени дейностите по подмяна на уличното осветление в град Силистра. Това стана ясно, вчера в късния следобед, на проведената среща между изпълнителя на проекта инж. Наско Богданов от ДЗЗД „Светлина“, ръководителя инж. Валери Георгиев и инж. Тихомир Борачев, зам.-кмет „Устройство на територията“. След подмяната на осветителните тела ще бъде настроена системата от цикли за светване според зимното часове време. Подменени са над 3 хиляди лампи с такива от нов тип- енергоспестяващи. В общинска администрация са входирани значителен брой заявления от граждани, които сигнализират за тъмни улици или участъци. След приключване на дейностите ще се преразгледат всички заявления, за да се насочи ресурсен остатък, ако е наличен такъв и за улиците извън обхвата на проекта.
С постановление на Министерски съвет № 46 от 10.03.2016г. бяха отпуснати целеви средства на Община Силистра в размер на 2 милиона лева с ДДС за ремонт на уличното осветление в града.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4978
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4978