gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

25 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА АСОЦИАЦИЯТА НА ДУНАВСКИТЕ ОБЩИНИ "ДУНАВ"


picture

Публикувано на 20 ноември 2017 г.


В Русе беше тържествено отбелязан четвъртвековният юбилей на първата регионална асоциация на местните власти в България – Асоциация на дунавските общини „Дунав“. На него д-р Юлиян Найденов, кмет на община Силистра бе удостоен с юбилейна грамота.
Събитието беше открито от Председателя на Управителния съвет на организацията и кмет на Община Русе г-н Пламен Стоилов. В него по темите взеха участие министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията, г-н Ивайло Московски, изпълнителният директор на НСОРБ г-жа Гинка Чавдарова, г-жа Николета Минку, Изпълнителен директор на Съвместния секретариат на Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г.
Честването премина с юбилеен форум под надслов „25 години АДО „Дунав“ – споделена визия за Дунавския регион“, в рамките на който бяха представени идеи за развитие на региона в трите ключови области: Транспорт и свързаност; Сигурност и управление на риска; Туризъм и културно-историческо наследство. След това бяха връчени Юбилейни плакети и грамоти на всички общини-учредители, бивши Председатели на Управителния съвет на организацията и настоящи кметове на дунавските общини.
#25годиниАДО - Споделена визия за Дунавския регион

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4980
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4980