gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОВЕД №ЗК-1980 / 21.11.2017 Г.


Публикувано на 21 ноември 2017 г.


Новината не може да бъде изобразена тук, понеже има прикачен файл към нея, който може да видите на адрес: http://www.silistra.bg/index.php?op=administrative-documents&view=orders-mayor&id=2411
Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4985