gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

С ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ НЧ"ДОРОСТОЛ1870" ОТБЕЛЯЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ДЕНЯ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО И ДЕНЯ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА


picture

Публикувано на 23 ноември 2017 г.


Събитието бе еманация на творчество и емоции. В него участваха Смесен хор "Седянка", групите за стари градски песни "Златна есен", "Чар", "Обич", групите за автентичен фолклор "Добруджа", "Златен клас", "Добруджански славеи", балет "Лиденс", Клубът по спортни танци "Импресия", НЧ "Възраждане-1940" с. Сребърна. Празникът донесе настроение и с кулинарните произведения по стар български обичай. Поздравление поднесе от името на Община Силистра, инж. Тихомир Борачев, на когото участниците подариха коледен венец. Господин Борачев поднесе пожелания и своето уважение към майсторството и таланта на участниците. На организаторите благодари, задето пазят българските традиции.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4990
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4990