gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 23 ноември 2017 г.


Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов е част от делегацията на АДО "Дунав". Асоциацията участва в Берлинския икономически форум 2017, организиран от Института за културна дипломация Institute for Cultural Diplomacy (ICD). Организацията беше представена като успешен пример за сътрудничество между общини в Дунавския регион.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4994