gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ДА ПОДКРЕПИМ ЗАЕДНО СИЛИСТРА, НЕЙНИТЕ ОБЕКТИ И ТРАДИЦИИ. ГЛАСУВАЙТЕ! "ТУРИСТИЧЕСКА АТРАКЦИЯ / ОБЕКТ"


Публикувано на 23 ноември 2017 г.


Министерство на туризма стартира онлайн гласуване за предложенията във второто издание на Годишните награди в туризма. Всеки желаещ може да даде гласа си за своите фаворити на сайта www.tourismawards.bg до 10 декември.

За реален глас ще се отчита само едно заявено желание за кандидатура в дадена категория, направено от едно устройство. Всички подадени повторно гласове от същия IP адрес ще се регистрират като недействителни.

ОБЩИНА СИЛИСТРА участва в категорията "Туристическа атракция" с попълнени документи, които представят Биосферен парк "Сребърна".

В категорията "Духът на България" с кулинарния фестивал "Гозбите на Добруджа" с. Сребърна и "Фестивала на динения маджун" с. Смилец.

В категорията "Туристическо събитие" с Международен детски танцов фестивал "Утрешният мир започва с днешното приятелство". 

В категорията "Журналистически материал на тема туризъм в България за 2017 г. в онлайн медия" с материала на Джовани Боси от Туризъм Италия нюз. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ ДА ПОДКРЕПИМ ЗАЕДНО СИЛИСТРА, НЕЙНИТЕ ОБЕКТИ И ТРАДИЦИИ. ГЛАСУВАЙТЕ! СПОДЕЛЯЙТЕ И ГЛАСУВАЙТЕ!

http://tourismawards.bg/cat/turisticheska-atrakcia/

http://tourismawards.bg/cat/duh-bulgaria/

http://tourismawards.bg/cat/turistichesko-subitie/

http://tourismawards.bg/cat/online-material/#toggle-id-5


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4995
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4995