gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" В С. ПРОФЕСОР ИШИРКОВО


picture

Публикувано на 24 ноември 2017 г.


В него се обучават 156 ученици от селата в силистренската община – Смилец, Брадвари, Йорданово, Иширково. Събитията по повод 130 години започнаха в ранния следобед с Тържествен педагогически съвет, в който участваха бивши учители и продължиха с множество прояви – музейна сбирка, концерт.
Официални гости на тържеството, за да приветстват учениците, техните учители и родители, и общността по повод празника бяха: кметът на селото Стойчо Нечев , зам.- областният управител Стоян Бонев, г-жа Денка Михайлова зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ , общинските съветници Веселин Георгиев и Иван Ковачев. Бяха връчени поздравителни адреси от кмета на общината и от председателя на общинския съвет ,от образователният министър и депутати. В словото си г-жа Михайлова подчерта финансовата грижа на общината за подобряване качеството на образованието и пожела на учениците и учителите успех. Празникът беше много емоционален, той представи историята на училището и разбира се, своите талантливи възпитаници. 
Историята на местното училище датира от далечната 1887 г. По онова време, в него се обучават ученици от първо до четвърто отделение. Училището е частно и се управлява от училищно настоятелство. Първи учители са поп Ангел от Калипетрово, Въльо от Алфатар, Митиков от Силистра.
Около 1889 училището се премества в друга къща. Учители са Георги Драганов от Алеково, Христо Костов, Милка Радева, Мария и Тодор Карагеоргиеви, баба Димка. Тя е първата местна учителка. Започва събиране на средства за изграждане на църква и училище. В 1907 г. училищната сграда е вече готова. Обучението вече е държавно, а началното образование е задължително. По времето на румънската окупация /1913-1940/ обучението почти замира, защото се води на румънски език и децата не посещават училище.
От 1941 г. е възстановено обучението на български език от първи до пети клас. 
Днес , училището е обединено .


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4999
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4999