gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПЪРВОТО ПО РОДА СИ НАУЧНО ЕНЦИКЛОПЕДИЧНО ИЗДАНИЕ ЗА СИЛИСТРЕНСКА ОБЛАСТ


picture

Публикувано на 27 ноември 2017 г.


Днес, 27 ноември 2017г., в Художествена галерия – Силистра бе тържествено представено първото по рода си научно енциклопедично издание за Силистренска област. 
Гости на събитието бяха: Академик Константин Косев, Емил Радев – евродепутат, дарител, идеен организатор, народните представители Алтимир Адамов и Александър Сабанов, областните управители в различни мандати Стоян Бонев и Ивелин Статев, кметът на община Силистра д-р Юлиян Найденов и неговият екип- Денка Михайлова, Мирослав Тодоров,Цветана Игнатова, председателят на Общинския съвет-Силистра д-р Мария Димитрова, общински съветници, Тодор Тодоров – дарител, председател на управителния съвет на СНЦ“Енциклопедия силистренска област“, кметове на силистренски общини, спомоществуватели на Енциклопедия Силистренска област, краеведи и автори на статиите в енциклопедията, издатели, директори на институции и организации, общественици, журналисти, граждани.

За същността на изданието говори главният редактор и съставител проф. дин Димитър Игнатовски.

"Енциклопедия „Силистренска област” е реализирана благодарение на ДАРИТЕЛИ, водени от Сдружението с нестопанска цел „Енциклопедия Силистренска област и спомоществователи Емил Радев – евродепутат от партия ГЕРБ, Тодор Тодоров – областен координатор на ГЕРБ-Силистра, със съдействието на областните управители Стоян Бонев и Ивелин Статев, кметовете на общини и председатели на общински съвети в нашата област.
Зам.-главен редактор е проф. Ивайло Петров.

Авторите на статии, публикувани в енциклопедията са 47
"Енциклопедия Силистренска област” съдържа 1060 страници богат фактологически материал, придружен от цветни и чернобели илюстрации. Тя е издадена и отпечатана от РИТТ, Силистра и е с тираж 300 броя. Енциклопедията съдържа: Резюме, Предговор, Упътване за ползване, По-важни съкращения, Основна част - енциклопедични статии по азбучен ред и 12 приложения.
В предговора на енциклопедията авторският екип посочва:
„В ръцете на читателя е една отдавна очаквана книга – енциклопедичен справочник за Силистренска област. Потребността от подобно издание е повече от очевидна, защото този регион има не само богато минало, но и заема важно място в обществено-икономическия, политическия и културния живот на Република България.“
В приветствието си г-н Емил Радев подчерта силата на енциклопедичния труд, който ще бъде разпространен и достъпен онлайн за хората по цял свят. 
Г-н Тодор Тодоров отчете ролята на всички допринесли с труда си за съставянето на енциклопедията и подари екземпляри от книгата и благодарствени адреси.
Академик Косев даде висока оценка на изданието, подчерта историческото значение на Крайдунавска Добруджа в развитието на България и важността на образованието за младите хора. 
В приветствието си д-р Найденов каза:" Това трябваше да се случи. Няма бъдеще, ако не познаваме миналото и историята си". Преди церемонията кметът посрещна редакционния екип в кабинета си.
Тържествената презентация в галерията започна с филм за културно- историческото наследство на Силистра и снимков материал, и завърши с добруджански фолклор - песните на ПК"Васила Вълчева" с. Калипетрово.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5002
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5002