gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 28 ноември 2017 г.


На 29.11.2017 г. Община Силистра, Отдел "Образование и младежки дейности" за пета година организира младежки форум “Диалогът с младите хора - залог за промяна”. За участие във форума са поканени над 60 младежи на възраст от 16 до 29 години- неформални лидери в своите общности. Участниците ще дискутират теми, свързани с кариерното развитие, социалното предприемачество, участие в живота на местната общност и други въпроси, които вълнуват младите хора.
Заповядайте на 29.11.2017 г./сряда/ от 09.00 часа в Логистичен център АРГИ.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5005