gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЛАЙЪНС КЛУБ СИЛИСТРА ОРГАНИЗИРА БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ С ЦЕЛ СЪБИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ТАЛАНТИ НА СИЛИСТРА И ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА ЗА ДЕЦАТА НА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 28 ноември 2017 г.


Тази година благотворителната организация отбеляза 100г. от създаването на движението, 25 г. Лайънс България и 10 г. от създаването на силистренския клуб.
През годините хората с девиз "Ние служим" са реализирали десетки инициативи с цел подкрепа на различни общности и са осъществили проекти с обществена значимост за подкрепа на млади хора в неравностойно положение – абитуриенти от домовете, за превенция и скрининг на очни заболявания и заболявания на опорно-двигателната система, засадена е Лайънс гора, проведени са съвместни културни инициативи с Лайънс клуб – Констанца, посветени на християнските празници.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5009
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5009