gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ДИАЛОГЪТ С МЛАДИТЕ ХОРА-ЗАЛОГ ЗА ПРОМЯНА


picture

Публикувано на 29 ноември 2017 г.


Днес, 29.11.2017 г. Община Силистра, Отдел „Образование и младежки дейности“ за пета година организира младежки форум “Диалогът с младите хора-залог за промяна”. Участие във форума взеха над 60 младежи на възраст от 16 до 29 години- неформални лидери в своите общности. Участниците дискутират теми, свързани с кариерното развитие, социалното предприемачество, участие в живота на местната общност и други въпроси, които вълнуват младите хора. Събитието откри г-жа Денка Михайлова – зам.-кмет „Хуманитарни дейности“, която поздрави участниците и им пожела успех по пътя към мечтаните от тях професии.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5013
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5013